Contesta procesul verbal

Prin intermediul contestarii procesului-verbal se poate obtine anularea acestuia sau schimbarea sanctiunii aplicate in avertisment. Prin simplul fapt al acestei contestari se obtine suspendarea executarii sanctiunii aplicate.

Exista o lege care va protejeaza si astfel, prin intermediul echipei de profesionsti www.contesta-amenda.ro, va oferim posibilitatea de informare si posibilitatea de a va exercita dreptul la aparare.

Sunt foarte multe litigii in acest domeniu al amenzilor si asta pentru ca majoritatea lor au la baza abuzuri sau aplicarea incorecata a sanctiuilor. Sunt situatii in care organele de constatare nu tin cont de situatia personala a contravenientului si astfel singura posibilitate este actiunea in instanta.
Trebuie sa stiti ca orice amenda se poate contesta fara bataie de cap si fara costuri exagerate.

Conform art. 17 din O.G. nr.2/2001, pentru lipsa men?iunilor privind numele, prenumele ?i calitatea agentului constatator, numele ?i prenumele contravenientului, a faptei s?vâr?ite ?i a datei comiterii acesteia sau a semn?turii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constat? ?i din oficiu. Asta inseama ca lipsa acestor mentiuni le poate constata si instanta din oficiu fara a fi invocate de catre contravenient, cu toate acestea o contestatie impotriva procesului verbal care constata savarsirea unei fapte contraventionale trebuie formulata pentru a se putea lua act de nulitate. Pentru lipsa altor mentiuni, cum ar fi lipsa codului numeric personal sau ocupatia contravenientului, intervine nulitatea relativa a procesului verbal in conditiile dovedirii unei vatamari ce s-a produs pentru lipsa acestora.

 

Faptele constatate de agentul constatator trebuie consemnate in procesul verbal in mod concret, astfel incat sa se poata exercita dreptul la aparare fara prejudicierea contravenientului persoana fizica sau juridica. In caz contrar, procesul verbal este lipsit de temeinicie si legalitate.

 

Dosarul care se depune la instanta trebuie sa contina urmatoare documente:

-    copie act de identitate;

-    copie proces-verbal de contraventie;

-    contestatia impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei;

-    inscrisuri care sa dovedeasca situatia de fapt descrisa in contestatie (probe);

-    memoriu impotriva agentului constator, daca este cazul. Acest memoriu va fi depus la Serviciul sau Directia care a emis procesul-verbal de contraventie.